A médiatörvények (Mttv., Smtv.) eddigi módosításai

-  2012. évi CCXI. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról (Mttv. módosítás) (2012. december)

- 2012. évi CLXVII. törvény egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról (Mttv. módosítás) (2012. november)

- 2012. évi LXXXV. törvény egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről (Mttv. módosítás) (2012. június)

- 2012. évi LXXXIV. törvény a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról (Mttv. módosítás) (2012. június)

- 2012. évi LXVI. törvény a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról (2012. június)

- 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről (Mttv. módosítás)

- 2011. évi CCI törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról (Mttv. módosításSmtv. módosítás) 2011. december

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (2011. december)

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól (2011. december)

- 2011. évi CXXV. törvény az államháztartás stabilitását elősegítő egyes törvények módosításáról (Mttv. és az Smtv. módosítás) 2011. szeptember

- 2011. évi CVII. törvény egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításától (átfogó jellegű Mttv. módosításSmtv. módosításDtv. módosítás) 2011. július

- 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről (Mttv. módosítás) (2011. június)

- 2011. évi XXXI. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról (Mttv módosítás) (2011. március)

- 2011. évi XIX. törvény a sajtószabadságról és a rolex replica watches médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és replica watches a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról (2011. március)

- 2010. évi CLXXIX. törvény az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról (Mttv. módosítás) (Elfogadva 2010. december 23-án az Mttv. 2010. december 21-i elfogadását követően, kihirdetve december 30-án az Mttv. december 31-i kihirdetése előtt)