Rendeletek

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke rendeletei

 

2013
 
2012
14/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról (beépült a módosított rendeletbe)

 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról (beépült a módosított rendeletbe)

 12/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról (beépült a módosított rendeletbe)

 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről

 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet  (33 Kb)   a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről és a korhatár besorolási kategóriák feltüntetésének módjairól, valamint az állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapításáról

 9/2012. (III. 28.) NMHH rendelet  (8 Kb)   a felügyeleti díj mértékéről, valamint a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról

8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet  (40 Kb)   az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről
 

 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet  (59 Kb)   a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

 6/2012. (I. 26.) NMHH rendelet  (8 Kb)   a digitális televízió-médiaszolgáltatások vételére alkalmas készülékek együttműködő képessége érdekében szükséges intézkedésekről

 5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet  (10 Kb)   az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról

 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet  (24 Kb)   a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról

 3/2012. (I. 24.) NMHH rendelet  (8 Kb)   az egységes európai segélyhívószámra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásra vonatkozó műszaki követelményekről
(2013. január 1-től lesz hatályos)

2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet  (43 Kb)   a számhordozás részletes szabályairól

1/2012. (I. 3.) NMHH rendelet  (91 Kb)   egyes azonosítógazdálkodással összefüggő NMHH rendeletek módosításáról (beépült a módosított rendeletekbe)

 2011

o    14/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet  (17 Kb)   az egyes műszaki eszközök földfelszíni digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről

o    13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet  (46 Kb)   az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről

o    12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet  (7 Kb)   a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről

o    11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet  (40 Kb)   a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

o    10/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet  (9 Kb)   a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezések belföldi forgalomba hozataláról és megfelelőségének igazolásáról

o    9/2011. (XII. 14.) NMHH rendelet  (2 Kb)   az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról (beépült a módosított rendeletbe)

 o     8/2011. (XI. 3.) NMHH rendelet  (14 Kb)   a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet módosításáról

o    7/2011. (X. 6.) NMHH rendelet A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról (MK 115)

o    6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet Az elektronikus hírközlési elofizetoi szerzodések részletes szabályairól (MK 115)

o    5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról (MK 115)

o    4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól 

o    3/2001. az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről

 o    2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről

 o    1/2011. (III.31.) NMHH rendelet a frekvencialekötés és -használat díjáról.

 

Egyéb rendeletek