Szerzői jogok

 

Tisztelt Látogató!

A jogfigyelo.hu illetve a mediajogfigyelo.hu médiajogi szakportálon (a továbbiakban: szakportál) található tartalom a Független Elemző és Jogfigyelő Kft. (a továbbiakban: Kft.) szellemi tulajdona. Ön azzal, hogy belép szakportálunk bármely oldalára, minden külön nyilatkozat vagy jelzés nélkül elfogadja az alábbi, hatályos törvényeken alapuló feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a szakportál egyik szolgáltatásának sem.

A Kft. fenntartja a szakportál bármely részének bármilyen módszerrel illetve technikával történő másolásának és terjesztésének a jogát illetve minden ezzel kapcsolatos jogot. A szakportálhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a szakportálon vagy annak bármely oldalán található tartalom egészének vagy részeinek (szöveg,  grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Ez a tilalom nem vonatkozik az oldalakon található jogszabályok és jogszabály-tervezetek eredeti szövegére, amelyek szerzői jogi védelmet nem élveznek, valamint a szerzői jogi törvények szerinti szabad felhasználás eseteire. A szakportál oldalai tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – a látogató lementheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A szakportál oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a szakportál tartalmát tükrözni, azaz technikai  művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A szakportálról értesüléseket átvenni csak a szakportálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és a szakportálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A jogfigyelo.hu, a mediajogfigyelo.hu és a fuggetlenelemzo.hu domainnév, valamint a „jogfigyelo.hu”, a "mediajogfigyelo.hu" és a „Független Elemző” valamint a „fuggetlenelemzo.hu” név szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználásuk - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Független Elemző és Jogfigyelő Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

Az MTI honlapunkon felhasznált híreinek szerzői felhasználási jogát a Kft. jogszerűen birtokolja, azok jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A szakportál pontos és hiteles tartalom közlésére törekszik, de a szakportálnak sem az ingyenes, sem a fizetős tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak, ezért azzal összefüggő esetleges károkért felelősséget nem vállal a szakportált üzemeltető Független Elemző és Jogfigyelő Kft.